DOSERING AV ENSILERINGSMIDDEL

Nettbutikk

Me leverer alt av syreutstyr du treng for enkel og korrekt dosering av ensileringsmiddel. Du kan velje å kjøpe komplett sett eller dei ulike delane kvar for seg. Det er òg mogleg å kjøpe diverse tilleggsutstyr. Me lagar gjerne ei løysing spesialtilpassa etter dine behov.

Sjå utvalet i vår nettbutikk.

nSilo Syreutstyr

 • Membranpumpe
 • Digital styring
 • Enkel montering
 • Plug & play
 • Start/stopp/pause
 • Justerbar rate
 • Total visning per balle eller vogn
 • Totalt forbruk per kunde i undermenyen

Komplett system

Sugerøyr til fat, hurtigkoplingar, filter, pumpemodul med membranpumpe og flowmeter, 16,6 meter armert kjemikalieslange, skjøteledninger med hurtigkoplingar, display, kulefeste for display, syrebom og festemateriell.

Mulig tilleggsutstyr

Pick-up-sensor,  fleire hurtigkoblinger for slange, magnetisk antidryppventil og ekstra dyser. 


Ensilering av grovfor

 • Me leverer komplette system for det du treng for rundballepresser, lessevogn og snitter. Med nSilo sitt syresystem har du full kontroll på dosering av ensileringsmiddel per balle eller vogn.

Tilpassing

 • Me kan tilpassa våre system til dine behov og eventuelt til ditt utstyr. 

Pumpehus 

 • Pumpehuset har syrefast utførelse. Det inneheld membranpumpe og flowmeter, og har hurtigkoblinger på ledninger frå pumpemodeul. Pumpehuset leverast ferdig testa og kalibrert med vatn. Festeskruer følgjer med. 

Kabler

 • Oljebestandige kabler. Solide hurtigkoblinger. Ip67 tetthet.
 • Ideelt monterast strøm- og signalkabel fast på traktor for enklere opp/ned rigging av slåtteutstyr.
 • Alle kablar og koblingar leverast med beskyttelseshetter.
 • Strømkabel har kontakter med skru terminering slik at det enkelt kan fikses om den skulle få skade.

Digital styre-enhet

 • Lettfattelig og brukervennlig.
 • Tilrettelagt for pick-up sensor.
 • Total teller pr balle / vogn og total pr jobb.
 • Enkel kalibrering om nødvendig.
 • Ratejustering - enkelt ved å vri på potmeter under kjøring.
 • Pausefunksjon uten å stoppe total telling på balle ved td snuing - kjøring mellom reik til reik.

Dysebom

 • 60 cm dysebom med 2 dyser DT-5 som kvar kan levera 3,5 ltr/min. Dette burde dekka dei fleste behov. Normal rate ved balling ligg mellom 2 og 3 liter/min.
 • Klikkfester for dysebom følger med.
 • Alternative dysestørrelser etter behov.

Pick-up sensor (tillegg)

 • Ved heving av pick-up vil pumpa slås av automatisk og bli slått på igjen ved senking av pick-up. Denne funksjonen kan slås av på ein bryter på styre-enhet når det er ønskelig ved td rensking av pick-up/vedlikehold.
 • Ved bruk av pick-up sensor auto funksjon vil total teller pr balle / vogn bortfalle pga det ikkje blir brukt funskjons-stopp. Dersom ein ønsker stikk-kontroll av forbruk kan det enkelt slås av slik at en får opp total pr balle /vogn fram i displayet.
 • Kabel for pick-up sensor følger med sensor.

Er det behov for korrekt dosering av ensileringsmiddel?

Kjelde: Lise Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving Vest

Mengde og dosering av ensileringsmiddel

All forsking visar at dei som har mykje og godt heimeavla grovfôr oppnår best økonomi ved mjølk- og kjøtproduksjon med drøvtyggjarar. Høgt fôropptak av grovfôr krev høgt næringsinnhald, mykje energi og protein, og for å oppnå dette, har rett slåttetidspunkt mykje å seia. Å slå graset tidleg... Les meir


Kjelde: Jan Håvard Kingsrød, Produktsjef, Konservering i FK Agri - www.buskap.no

Ensileringsmidler tar vare på verdiene

Fra naturens side har Norge gode forutsetninger for å dyrke mye og godt grovfôr. Kunsten er likevel ta vare på de verdiene som er i graset helt fram til fôrbrettet. De siste åra er det få steder vann har vært begrensingen på avlingene. Men dette gir seg også utslag i mer krevende fortørkingsforhold... Les meir

Har du tatt noken bilete eller video der utstyret frå nSilo er i bruk?

Del dei med oss på emneknaggen:

#nSilo4life