Hellestveit Gard ligger 200 moh, litt øst for Øystese sentrum. Her driver Helen Hellestveit og Tor Bruland et sauebruk med ca 120 vinterfôra sau. De er 11. generasjon på garden. Garden består av 93 daa til slått, 394 daa til beiting, samt 4700 daa fjellbeiter. De leier også 17 daa til slått på en nabogard. Om våren blir deler av enga brukt som vårbeite.

Hellestveit
Hellestveit Gard i Øystese ligg på 200 moh

I tillegg til gardsdrifta jobber Helen mye som vikar i hjemmesykepleien og Tor har turnusjobb i Nordsjøen. De har to egne barn og to fosterbarn. For å få tida til å strekke til, og få gjort alt til rett tid, er Helen og Tor svært gode til å planlegge og tilrettelegge. Helen har ansvaret for alt som har med sauene å gjøre, og Tor for alt av maskiner og redskap. Og når det er arbeidstopper ute og/eller inne, utfyller de hverandre så godt det lar seg gjøre.

Helen og Tor
Helen og Tor jobber godt i lag både ute og inne

Vi har spurt Tor hvordan han alltid klarer å få gjødslet til rett tid, laget attlegg til rett tid og tatt slåtten til rett tid, innimellom periodene i Nordsjøen. Han er en beskjeden kar og sier han nok har hatt litt flaks, men vi vet at det er mye annet som har hatt større innvirkning, enn det. Ettersom han har svært begrenset tid når han kommer hjem fra Nordsjøjobbinga, er han helt avhengig av at alt virker som det skal i vekstsesongen, og han bruker derfor mye tid i løpet av vinterhalvåret til vedlikehold av utstyret. Er det tid for slått, må alt stå klart og virke som det skal. Da vi snakket med ham rett etter påske, kunne han fortelle at han alt før påske hadde hatt en full gjennomgang av rundballepressa og utført noen små reparasjoner, så den står nå klar for slått. Slåmaskina er også nyoverhalt med nyslipte kniver.

På Hellestveit Gard legger de alt graset fra 1. slått i silo. Under 2. slått, fyller de først opp siloene og så lager de rundballer av resten. Det blir også tatt en 3. slått med rundballer de åra forholda ligger til rette for det. Noen år har de fôr for salg. De har god eng og tar store avlinger og satser på tidlig slått for å få et fôr med mye energi og protein, slik at de kan bruke lite kraftfôr. Tidlig slått er også viktig for at graset ikke skal bli for grovt med mye stengler, for det har de erfart at sauene ikke liker så godt. Når tida begynner å nærme seg slått, følger Tor ekstra nøye med på Yr.no, både mens han er til sjøs og mens han er heime, og planlegger og vurderer oppstart av slåtten fra dag til dag. Enga blir befart om våren og er det litt grese partier, står langfingerharv med såmaskin, «Einböcken», klar og de sår i med raigrasfrø. Isådd flerårig raigras tar seg opp utover sommeren og gir mer avling i 2. slått og evt. 3. slått og gode høstbeiter.

nSilo - Ensileringspumpe

I vekstsesongen har Tor lite tid til mekking, men om vinteren er han er glad i å holde på på verkstedet og å være litt «Petter Smart». Han har blant annet utviklet sin egen pumpe for ensileringsmiddel - nSilo, og lager nå slike pumper for salg. Inne i traktorhytta monterer man en betjeningsboks, der man har et stort display som gir god oversikt over hva man gjør og hva man har gjort. En stor og tydelig knapp starter, stopper og har pausefunksjon. Det er lett å justere doseringa undervegs. Ensileringsmiddelet blir mata fram av ei membranpumpe med maks kapasitet på 12,5 liter i minuttet og trykk på 2,4 bar. Dermed har pumpa nok kapasitet til alle vanlige bruksoppgaver. Alle metalldeler er rustfrie, og Tor framhever at alt av slanger og andre komponenter er plukka fra øverste hylle. Slanger og gummikomponenter er valgte for å tåle etsende væsker og hard bruk. Han fører selvsagt komplett delelager heime på garden. Slanger og kabler har og god lengde. «Gjennom mange år i oljebransjen har jeg lært verdien av å bruke god kvalitet for å unngå driftsstans. Når utstyret skal handtere ensileringsmiddel, er det også viktig med god HMS», sier Tor.

N Silo overste hylle
Reservedeler er viktig for kunder i sesongen, Bruland har prioritert å ha deler på lager

Som medlem i NLR Vest er han selvsagt opptatt av å bruke ensileringsmiddel både i siloen og på rundballene, så han har ordnet med en tilsettingsbom for rundballepressa. Denne kan også brukes på lessevogn eller anna utstyr. Som tilleggsutstyr kan man også få en sensor som slår av og på pumpa hvis pickupen blir løfta. For årets sesong er ambisjonen å selge 50 system. Det er omtrent ei dobling av hvor mange han så langt har levert. Både betjening og system er ellers bygget på egne erfaringer og mange tilbakemeldinger fra andre brukere.

Du finner mer info på nettsida: nSilo Syresystem – dosering for rundballepresse og pickup vogn

N Silo Tor Bruland
nSilo, utviklet og bygd på Hellestveit Gard i Øystese