Anti-drypp ventil 1/2"

Hindrer hevertfunksjon og stenger når pumpa stopper. Opningstrykk er 0,5 bar. 

kr 0,00
ekskl. MVA kr 0,00