Enveisventil

Einveisventil med fjør og ball. Opningstrykk 0,5bar.

kr 520,00