Slangekobling syrebom

1/2" gjenger for 13mm slange.

Inngår i dysebom & komplett system

kr 78,00